14M STRAIGHT (FULL PROGRAM PL)

€1,360.90
Item number: 14M STRAIGHT - PL (FUL)

Een reeks meettrainingen samengevat in 1 pakket dat je leert hoe je een L-wand, T-wand, draaideuren en een 14M rechte wand correct opmeet met een puntlaser. Een uitdaging met gecombineerde vaardigheden die je naar eigen inzicht kunt aanpassen en indelen.

A series of measurement training courses summarized in 1 package that teaches you how to correctly measure an L-wall, T-wall, revolving doors and a 14M straight wall with a point laser. A challenge with combined skills that you can customize and format as you see fit.


14M STRAIGHT (FULL PROGRAM PL)

14M STRAIGHT - PL (FUL)

Price excl. tax = €1124.71 EUR/ Tax 21% = €236.19 EUR


✔️ How to measure the 14M straight connected ceiling with a point laser

✔️ Supportive legend and detailled explanation in English and Dutch

✔️ 4 inspiring front views in pdf version with detailled legend

✔️ 34 educational drawings in pdf version


"Connection is the key!"


OVERWINNEN EN ZEGEVIEREN


Ben jij iemand die 's nachts niet wakker ligt van een uitdaging, maar deze juist omarmt? Ben jij degene die op zoek is naar een uitnodigende entree voor je klanten? Kijk jij altijd vooruit en zie je kansen al van ver aankomen? Deze gebundelde training leert je alle kneepjes van het vak met een puntlaser. 

CONQUER AND VICTORY


Are you the person who does not lie awake at night because of a challenge, but rather embraces it? Are you the one who is looking for an inviting entrance for your customers? Do you always look ahead and see opportunities coming from afar? This bundled training will teach you all the tricks of the trade with a point laser. PRACTICAL INFORMATION


Study Progress

Na aanmelding en ontvangst van de betaling ontvangt u de cursus hoe meet je de 14M Straight (14M Straight - PL) met een punt laser via gecodeerde mail of op USB binnen 3 werkdagen (België - Nederland)

After registration and receipt of payment you will receive the course how to measure the 14M Straight (14M STRAIGHT - PL) with a point laser via encrypted mail or on USB within 3 working days (Belgium - Netherlands)

What do you need

Je ontvangt een mooie en volwaardige 8GB USB stick waarop alle bestanden zijn geüpload. De opslagcapaciteit van de USB stick maakt het mogelijk om alle documenten die deel uitmaken van het project op één en dezelfde stick te verzamelen, zodat er niets verloren gaat en alles gecentraliseerd blijft of u kiest voor verzending via een gecodeerde mail. 

You will receive a beautiful and full-fledged 8GB USB Stick on which all files have been uploaded. The storage capacity of the USB stick makes it possible to collect all documents that are part of the project on one and the same stick, so that nothing is lost and everything remains centralized or you choose to send via encrypted mail. 

Practical experience

Je hebt geen voorkennis nodig. Een goede arbeidsethos en een duidelijk beeld van wat je wilt bereiken zijn voldoende. Inzicht in de bouwconstructie biedt meerwaarde. 

You don't need any prior knowledge. A good work ethic and a clear vision of what you want to achieve are enough. Insight into the building construction offers added value.

Can i have a first look

De 14M Straight wordt niet als losse onderdelen verkocht.

The 14M Straight is not sold as individual parts.

Financial info

Voor deze cursus betaal je €1360.90. Hiervoor krijg je een stapsgewijze training, een begeleidende tekst in het Engels en Nederlands ondersteund met tips en tricks. Een checklist om de omgeving te analyseren en een back-up checklist bij het uitvoeren van de meting

You pay €1360.90 for this course. For this you will receive step-by-step training, an accompanying text in English and Dutch supported with tips and tricks. A checklist to analyze the environment and a backup checklist when performing the measurement

Details

  • Type of paper: A4
  • Explanation Dutch and English
  • Measurement of paper: 297x210mm OR 297x420mm
  • Designed and developed: Autocad LT
  • Download: Digital download (pdf)
  • Number of files: 40
  • File size: 8.72 MB

Xtra

De cursus is gedetailleerd en biedt je de nodige ondersteuning om de meting naar eigen vermogen uit te voeren. Naast de cursus ontvang je ook voorontwerpen en checklists die je rugdekking geven.

The course is detailed and provides you with the necessary support to perform the measurement to your own ability. In addition to the course, you will receive pre-designs and checklists that secure your back up.


"A skill achieved is a victory in life and an improvement in your qualities!"14M STRAIGHT (FULL PROGRAM PL)


Deze meettraining biedt de mogelijkheid om wanden en deuren naar wens in te delen. Strek uit en pas aan hoe deze combinatie het best tot zijn recht komt in jouw werk - of leefomgeving. Een meettraining die afzonderlijke opstellingen combineert, een meettraining die mogelijkheden biedt!

This measurement training provides the opportunity to arrange walls and doors as you wish. Stretch out and adjust how this combination looks best in your work or living environment. A measurement training that combines separate setups, a measurement training that offers possibilities!


YOUR FEEDBACK


Add comment

Comments

There are no comments yet.

FOLLOW ME