How to Measure Doors | Walls is een communicatie-instrument dat behandelt hoe een meting moet worden uitgevoerd voor draai-, taats- of schuifdeuren, wanden met een puntlaser of vouwmeter en ondersteuning biedt voor iedereen die betrokken is bij de realisatie van een project. De cursussen bestaan uit een reeks werk- en studiebladen, checklists en vooraanzichten die zijn ontworpen vanuit de visie van een projectmanager.

How to Measure Doors | Walls is a communication tool that covers how to take a measurement for revolving, pivoting or sliding doors, walls with a point laser or folding meter and provides support for anyone involved in the completion of a project. The courses compile a series of work and study sheets, checklists and front views designed from the vision of a project manager.Studio Measure Doors | walls richt zich op eigen realisaties en biedt inmeet cursussen in 1 pakket. Een communicatie-instrument dat niet alleen hulp biedt op de bouwplaats of tijdens besprekingen met klanten, maar ook een hulpmiddel is bij het ontwerpen en inrichten van een kantoor of werkruimte. Een must voor wie niet wakker ligt van een uitdaging, voor wie zich de kennis van meten wil toe-eigenen en hoe deze constructief kan worden toegepast  

.

Studio Measure Doors | walls focuses on its own realizations and offers measurement courses in 1 package. A communication tool that not only provides help on the construction site or during meetings with clients, but is also a tool for designing and furnishing an office or workspace. A must for those who are not awake to a challenge, for those who want to appropriate the knowledge of measurement and how it can be constructively implemented