Home >  Store > Single Courses


YOU DECIDE


Jij beslist hoe je wilt leren en aan welke training je waarde hecht. Jij beslist of je de opmeetkundige vaardigheid wilt ontwikkelen of wilt werken met mensen die deze vaardigheid al bezitten. Jij beslist hoe u met de klant communiceert, welke informatie u deelt en hoe u de voltooiing plant. 

You decide how you want to learn and what training you value. You decide whether you want to develop the measurement skill or work with people who already have that skill. You decide how to communicate with the customer, what information to share and how to schedule completion.


YOU CHOOSE


Je kunt ervoor kiezen om alleen de meettraining aan te schaffen en deze naar wens uit te breiden. Hoe je leert, hoe je wilt groeien is aan jou. Je bent vrij om te kiezen en elke keuze scherpt de vaardigheid aan die je wilt ontwikkelen.

You can choose to purchase only the measurement training and expand as you wish. How you learn, how you wish to grow is up to you. You are free to choose and each choice sharpens the skill you wish to develop.DEVELOPEMENT


De cursussen zijn ontworpen vanuit een constructivistisch oogpunt en werden onderworpen aan een gereduceerde analyse die ervoor zorgt dat de training voor iedereen begrijpelijk en uitvoerbaar is.

The cousrses were designed from a constructivist point of view and were subjected to a reduced analysis that ensures that the training is understandable and feasible for everyone.


WHAT TO EXPECT


Afhankelijk van de complexiteit van de meting krijg je een serie tekeningen. How to measure Doors | Walls richt zich op je eigen handigheid, toewijding en de grip om op zoek te gaan naar de antwoorden die de vraag in de praktijk verifiëren.

Depending on the complexity of the measurement, you will receive series of drawings. How to measure Doors | Walls focuses on your own dexterity, dedication and the grip to look for the answers that verify the question in practice.


FOR WHO


De cursussen staan open voor zowel individuen als bedrijven. Zowel voor wie opmeetkundige vaardigheid onder de knie wil krijgen als voor wie op zoek is naar een communicatiemiddel dat de teamgeest aanscherpt.

Measurement courses are open to both individuals and companies. Both those looking to master measurement skills and those looking for a communication tool that sharpens team spirit.