Home > Store > How to measure Doors | Walls


WHY CHOOSE SERJOZJA MALFAIT


Als projectmanager realiseerde Serjozja zowel grote als kleine werven bestaande uit een combinatie van glazen deuren en wanden. Waerwaters Groot Bijgaarden, Retail Estates Ternat, Belfius Brussel, VDAB Tienen, Vansuyt Kortrijk, Climma West, Langwater Kortrijk en nog veel meer.

As project manager, Serjozja realized both large and small construction sites consisting of a combination of glass doors and walls. Waerwaters Groot Bijgaarden, Retail Estates Ternat, Belfius Brussels, VDAB Tienen, Vansuyt Kortrijk, Climma West, Langwater Kortrijk and many more.


HOW TO MEASURE DOORS | WALLS


De cursussen zijn ontworpen op basis van mijn eigen ervaringen en observaties als projectmanager en bieden ondersteuning op alle gebied. Ontworpen voor wie de kust van het inmeten onder de knie wil krijgen, voor wie online een bestelling wil plaatsen en/of zich tot een distributeur of fabrikant wil richten.

The courses are designed based on my own experiences and observations as a project manager and provide support in all areas. Designed for those who want to master the art of measurement, for those who want to place an order online and/or contact a distributor or manufacturer.STUDY LOAD


Het bestuderen en in de praktijk brengen hangt af van de moeite die je in deze cursus steekt. Je bepaalt zelf het tempo waarin je studeert en hoe je dit in de praktijk brengt. De cursus biedt u veel voordelen en stelt u in staat het heft in eigen handen te nemen.

Studying and putting into practice depends on the effort you put into this course. You decide the pace at which you study and how you want to put this into practice. The course offers you a lot of benefits and allows you to take matters into your own hands.


INSTALLATION


De cursussen zijn bedoeld om je meetvaardigheden aan te leren, ondersteuning te bieden bij het meetproces en je deze vaardigheden eigen te maken. Installatievereisten zijn afhankelijk en werden opgesteld door de fabrikant of leverancier.

The courses are designed to teach you measurement skills, to provide support in the measurement process and to make the skill your own. Installation requirements are dependent and were prepared by the manufacturer or supplier.


TOOLS


Om te meten met een puntlaser heb je een puntlaser nodig, om te meten met een vouwmeter heb je een vouwmeter en kruislaser nodig. Inzicht in en kennis van bouwconstructies voegt waarde toe. Een goede werkethiek en toewijding zorgen voor de vaardigheid en het inzicht.

To measure with a point laser you need a point laser, to make a measurement with a folding meter, you need a folding meter and crosslaser. Understanding and knowledge of building structures adds value. A good work ethic and dedication provide the skill and insight.