CUBEBOX (FULL PROGRAM PL)

€623.90
Item number: CUBEBOX - PL (FUL)

De Cubebox is een aanpasbare/rekbare meetcursus waarmee je een vergaderruimte, patio, ect. rondom (kolommen) kunt ontwerpen, vormgeven en opmeten met een puntlaser. Een innovatieve cursus die je kunt gebruiken om communicatie en afstemming te bevorderen, de teamgeest te versterken of als hulpmiddel bij onderhandelingen en verkoop.

The Cubebox is an adaptable/ stretchable measurement course training that allows you to design, shape and measure a meeting room, patio, ect. all around (columns) with a point laser. An innovative course you can use to promote communication and alignment, strengthen team spirit or as a tool for negotiations and sales.


CUBEBOX (FULL PROGRAM PL)

CUBEBOX - PL (FUL)

Price excl. tax = €515.62 EUR/ Tax 21% = €108.28 EUR


✔️ A supportive legend and detailled explanation in English and Dutch

✔️ How to measure the cubebox connected ceiling with a point laser

✔️ 16 inspiring front views in pdf version with detailled legend

✔️ Free back up checklist when performing the measurement

✔️ 13 educational drawings in pdf version


"The beauty that has been worked for and created must ensure the survival and hunger of future generations."INNOVATIEF 


Ben je creatief aangelegd en altijd op zoek naar wat een extraatje kan toevoegen? Moet een gesprek met een klant rustig verlopen, maar mag je je niet geïsoleerd voelen? Vermijd je liever afleidende elementen zodat je geconcentreerd kunt blijven? Een innovatieve cursus die je leert meten met een puntlaser.

INNOVATIVE


Are you creatively inclined and always looking for what an extra can add? A conversation with a client should be quiet, yet not make you feel isolated? Do you prefer to avoid distracting elements so you can stay focused? An innovative course that teaches you how to measure with a point laser.PRACTICAL INFORMATION


Study Progress

Na aanmelding en ontvangst van de betaling ontvangt u de opleiding hoe meet je de cubebox (CUBEBOX - PL) met een punt laser via gecodeerde mail of op USB binnen 3 werkdagen (België - Nederland)

After registration and receipt of payment you will receive the course how to measure a cubebox (CUBEBOX - PL) with a point laser via encrypted mail or on USB within 3 working days (Belgium - Netherlands)

What do you need

Je ontvangt een mooie en volwaardige 8GB USB stick waarop alle bestanden zijn geüpload. De opslagcapaciteit van de USB stick maakt het mogelijk om alle documenten die deel uitmaken van het project op één en dezelfde stick te verzamelen, zodat er niets verloren gaat en alles gecentraliseerd blijft of u kiest voor verzending via een gecodeerde mail. 

You will receive a beautiful and full-fledged 8GB USB Stick on which all files have been uploaded. The storage capacity of the USB stick makes it possible to collect all documents that are part of the project on one and the same stick, so that nothing is lost and everything remains centralized or you choose to send via encrypted mail. 

Practical experience

Je hebt geen voorkennis nodig. Een goede arbeidsethos en een duidelijk beeld van wat je wilt bereiken zijn voldoende. Inzicht in de bouwconstructie biedt meerwaarde. 

You don't need any prior knowledge. A good work ethic and a clear vision of what you want to achieve are enough. Insight into the building construction offers added value.

Can i have a first look

De cubebox wordt niet als losse onderdelen verkocht.

The cubebox is not sold as individual parts.

Financial info

Voor deze cursus betaal je €623.90. Hiervoor krijg je een stapsgewijze training, een begeleidende tekst in het Engels en Nederlands ondersteund met tips en tricks. Een checklist om de omgeving te analyseren en een back-up checklist bij het uitvoeren van de meting

You pay €623.90 for this course. For this you will receive step-by-step training, an accompanying text in English and Dutch supported with tips and tricks. A checklist to analyze the environment and a backup checklist when performing the measurement

Details

  • Type of paper: A4
  • Explanation Dutch and English
  • Measurement of paper: 297x210mm
  • Designed and developed: Autocad LT
  • Download: Digital download (pdf)
  • Number of files: 34
  • File size: 6.36 MB

Xtra

De cursus is gedetailleerd en biedt je de nodige ondersteuning om de meting naar eigen vermogen uit te voeren. Naast de cursus ontvang je ook voorontwerpen en checklists die je rugdekking geven.

The course is detailed and provides you with the necessary support to perform the measurement to your own ability. In addition to the course, you will receive pre-designs and checklists that secure your back up.


"A look that defines itself and shows to its best advantage."


CUBEBOX (FULL PROGRAM PL)


Een meerwaarde voor je kantoor, een meerwaarde in je huis. Een losse en aanpasbare ruimte geïntegreerd in een werk- of leefomgeving die prettiger werken en leven mogelijk maakt. Een uitstraling die zichzelf definieert en optimaal tot zijn recht laat komen. 

The cubebox offers the ability to adapt as desired. A loose and adaptable space integrated into a work -or living environment that allows for more enjoyable working and living. A look that defines and arranges itself to best advantage.


"The idea of integrating light, adapting and innovating."YOUR FEEDBACK


Add comment

Comments

There are no comments yet.

FOLLOW ME