SINGLE LEFT SLIDING DOOR CONNECTED CEILING (FULL PROGRAM PL)

€660.90
Item number: SLSDCC - PL (FUL)

In deze cursus leer je hoe een enkele linkse schuifdeur die aan het plafond is bevestigd tot in detail inmeet met een puntlaser. Een innovatieve cursus die je leert om alles om je heen te analyseren en verder te kijken dan het meten van breedte en hoogte.

This course teaches you how a single left sliding door connected to the ceiling is measured in detail with a point laser. An innovative course that teaches you to analyze everything around you and look beyond measuring width and height.


SINGLE LEFT SLIDING DOOR CONNECTED CEILING (FULL PROGRAM PL)

SLSDCC - PL (FUL)

Price excl. tax = €546.20 EUR/ Tax 21% = €114.70 EUR


✔️ Supportive legend and detailled explanation in English and Dutch

✔️ How to measure a single left sliding door connected ceiling

✔️ 16 inspiring front views in pdf version with detailled legend

✔️ Free backup checklist when performing the measurement

✔️ How to perform the measurement with a point laser 

✔️ Free detailed checklist to analyze the environment

✔️ 17 educational drawings in pdf version


"Just as a wakeboard plays the waves, a sliding door dodges them."


EVENWIJDIG


Interesseert de detaillering van parallellisme je? Kies je voor snelheid door te investeren in een oplossing die tijd creëert? Word je ook enthousiast van het ontdekken wat je leefruimte te bieden heeft? In deze cursus leer je hoe je een enkele linke schuifdeur die aan het plafond is bevestigd correct inmeet met een puntlaser.

PARALLEL


Does the detailing of parallelism interest you? Do you choose to acquire speed by investing in a solution that creates time? Do you also get excited to discover what your living space has to offer? In this course, you will learn how to correctly measure a single left sliding door connected to the ceiling with a point laser.PRACTICAL INFORMATION


Study Progress

Na aanmelding en ontvangst van de betaling ontvangt u de cursus hoe meet je een enkele linkse schuifdeur verbonden plafond (SLSDCC - PL) met een punt laser via gecodeerde mail of op USB binnen 3 werkdagen (België - Nederland)

After registration and receipt of payment you will receive the course how to measure a single left sliding door connected ceiling  (SLSDCC - PL) with a point laser via encrypted mail or on USB within 3 working days (Belgium - Netherlands)

What do you need

Je ontvangt een mooie en volwaardige 8GB USB stick waarop alle bestanden zijn geüpload. De opslagcapaciteit van de USB stick maakt het mogelijk om alle documenten die deel uitmaken van het project op één en dezelfde stick te verzamelen, zodat er niets verloren gaat en alles gecentraliseerd blijft of u kiest voor verzending via een gecodeerde mail. 

You will receive a beautiful and full-fledged 8GB USB Stick on which all files have been uploaded. The storage capacity of the USB stick makes it possible to collect all documents that are part of the project on one and the same stick, so that nothing is lost and everything remains centralized or you choose to send via encrypted mail. 

Practical experience

Je hebt geen voorkennis nodig. Een goede arbeidsethos en een duidelijk beeld van wat je wilt bereiken zijn voldoende. Inzicht in de bouwconstructie biedt meerwaarde. 

You don't need any prior knowledge. A good work ethic and a clear vision of what you want to achieve are enough. Insight into the building construction offers added value.

Can i have a first look

De opleiding hoe meet je een enkele linkse schuifdeur verbonden plafond (SLSDCC - PL) met een punt laser wordt aangeboden in pakketvorm en in losse delen

The how to measure a single left sliding door connected ceiling (SLSDCC - PL) with a point laser is offered in package form and in individual parts

Financial info

Voor deze cursus betaal je €660,90. Hiervoor krijg je een stapsgewijze training, een begeleidende tekst in het Engels en Nederlands ondersteund met tips en tricks. Een checklist om de omgeving te analyseren en een back-up checklist bij het uitvoeren van de meting

You pay €660.90 for this course. For this you will receive step-by-step training, an accompanying text in English and Dutch supported with tips and tricks. A checklist to analyze the environment and a backup checklist when performing the measurement

Details

  • Type of paper: A4
  • Explanation Dutch and English
  • Measurement of paper: 297x210mm
  • Designed and developed: Autocad LT
  • Download: Digital drawings (pdf)
  • Number of files: 37
  • File size: 7.37 MB

Xtra

De cursus is gedetailleerd en biedt je de nodige ondersteuning om de meting naar eigen vermogen uit te voeren. Naast de cursus ontvang je ook voorontwerpen en checklists die je rugdekking geven.

The course is detailed and provides you with the necessary support to perform the measurement to your own ability. In addition to the cursus, you will receive pre-designs and checklists that secure your back up.


"Are you looking van a measurement course that is strechable and adaptable?"YOUR FEEDBACK


Add comment

Comments

There are no comments yet.

FOLLOW ME