Home >  Store > Connection


WHY THIS WILL HELP YOU


Door omgevingssituaties bloot te stellen aan het meetproces, simuleer je de realiteit en stel je inzichtelijke vragen, werk je flexibeler en efficiënter en verbeter je de communicatie. Een training die je vertrouwen en voldoening geeft.

By exposing environmental situations to the measurement process, you simulate reality and ask insightful questions, work more flexibly, efficiently and improve communication. A training that will give you confidence and satisfaction.


LOST IN THE ECHO


Tijd is het belangrijkste en afstand is een realistische gedachte in ons achterhoofd. Een gesprek duurt een paar minuten en voorbereid misschien een paar seconden. Stuur me je voorstel en we vinden een passende oplossing.

Time is most important and distance is a realistic thought in the back of our minds. A conversation takes a few minutes and prepared maybe a few seconds. Send me your proposal and we will find a suitable solution.


MAIL


Je mail (contact)adres of telefoonnummer is opgezocht op internet en toegevoegd aan een mailing- en contactlijst. Als je geen marketinge-mails meer wilt ontvangen, kun je je eenvoudig afmelden door een e-mail te sturen met de tekst “please unsubscribe me from marketing emails” naar info@serjozjamalfait.be

Your mail (contact) address or phone number has been looked up on the Internet and added to a mailing and contact list. If you no longer want to receive marketing emails, you can simply unsubscribe by sending an email saying “please unsubscribe me from marketing emails” to info@serjozjamalfait.be.