Home > Store > Business


DESIGN


De manier waarop je werkt kan afwijken van de manier waarop de cursussen zijn ontwikkeld. Wilt u wijzigingen aanbrengen zodat dit volledig in uw bedrijf kan worden doorgevoerd, dan kan dat. Stuur mij uw wijziging door en na goedkeuring van de offerte worden de tekeningen aangepast aan uw verzoek.

How you work may differ from the way the courses were developed. If you wish to make changes so that this can be fully implemented in your company, you can do so. Send me your change and after approval of the quotation, the drawings will be adjusted to your request.


PURCHASES


Pakketten of losse aankopen zijn individueel, maar de hoeveelheid die je uiteindelijk kiest levert een korting op en deze wordt anders berekend. Stuur mij uw gegevens en aanvraag en de prijs met de toegekende korting wordt u toegestuurd.

Packages or individual purchases are individual, but the quantity you ultimately choose results in a discount and this is calculated differently. Send me your details and request and the price with the discount granted will be sent to you.


SECURITY


Optimale beveiliging is van groot belang. Zowel voor u als klant als voor mij als leverancier. Om jouw veiligheid te garanderen worden alle gegevens opgeslagen in het boekhoudprogramma Billet of op de servers van JouwWeb.

Optimal security is of great importance. Both for you as a customer and for me as a supplier. To guarantee your security, all data is stored in the Billet accounting program or on JouwWeb's servers.